Maatregelen voor jou

Tijdelijke ondersteuning zelfstandigen

Deze tijdelijke voorziening is bedoeld als inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers. Het is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), enkel zijn de voorwaarden nu versoepeld. De voorziening vraag je aan in de gemeente waar je woont, niet waar je bedrijf ingeschreven staat. Voor veel ZZP’ers is dit echter vaak hetzelfde adres. Er kan een aanvraag worden gedaan voor een inkomensondersteuning en voor een lening voor bedrijfskapitaal. De versoepeling van de aanvraag houdt in dat:

 • De onderneming wordt niet getoetst op levensvatbaarheid;
 • Er binnen vier weken inkomensondersteuning wordt verstrekt;
 • De periode is maximaal 3 maanden;
 • Er wordt niet gekeken naar het inkomen van de partner en het vermogen;
 • De inkomensondersteuning wordt hoeft niet terugbetaald te worden;
 • Het is een aanvulling tot het sociaal minimum en is maximaal € 1.500,- p/m;
 • Een lening voor bedrijfskapitaal kan worden afgesloten tot maximaal € 10.157,-;
 • In de lening zit een mogelijkheid tot uitstel van aflossingsverplichting;
 • Voor de lening wordt een lager rentepercentage gerekend dan in de Bbz.

De procedure

Voor de aanvraag wordt gedaan door het invullen van een (online) formulier bij jouw gemeente. Je hebt uittreksel KVK, kopie ID en een bankafschrift of bankpas nodig.

De procedures kunnen per gemeente verschillen. Ook kunnen de regelingen en procedures nog veranderen. Klik hier om op de hoogte te blijven.

Voor wie is deze regeling?

Je moet wel aan een aantal eisen voldoen, voor je gebruik mag maken van deze regeling:

 • Je bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioenleeftijd;
 • Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Jouw oefent je beroep uit in Nederland;
 • Je voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, zoals inschrijving KVK;
 • Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met je onderneming;
 • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur);
 • Je woont in de gemeente waar je aanvraagt.

Wijzigen voorlopige aanslag 2020

Dit is in principe geen extra maatregel van de overheid, maar kan wel je cashflow positief beïnvloeden. In het geval je een voorlopige aanslag gehad en betaald hebt (of maandelijks aan het betalen bent), dan kan je deze verlagen. In het geval je alles al betaald hebt, dan krijg je terug wat te veel is volgens de nieuwe aanslag. Wordt het maandelijks betaald, dan ga je minder of niets betalen. En krijg je eventueel het reeds betaalde terug. Afhankelijk van de hoogte van de nieuwe aanslag.  Klik hier om je voorlopige aanslag te wijzigen op de site van de Belastingdienst.

Andere maatregelen

waar je eventueel gebruik van kan maken

Verlaging invorderings- en belastingrente

De Belastingdienst werkt met een invorderingsrente (voor niet op tijd betalen) en met een belastingrente (aanslag kan niet tijdig worden vastgesteld). Beide rentes worden verlaagd van 8% en 4% naar 0,01%. De ingangsdatum kan per aangifte of belastingschuld variëren, maar uiteindelijk zijn ze binnen een paar maanden allemaal op dit verlaagde tarief.

Uitstel aangifte inkomstenbelasting 2019

Je kan ook uitstel aanvragen van de aangifte inkomstenbelasting 2019. Dit kan je het beste via een boekhoud- of administratiekantoor doen, aangezien een intermediair, met een zogeheten Beconnummer, langer uitstel krijgt tot 1 mei 2021. Je kan het zelf ook doen, maar dan maar tot 1 september 2020. Klik hier om zelf uitstel aan te vragen op de site van de Belastingdienst.

Borgstelling MKB

De BMKB-regeling betekent dat ondernemers makkelijker geld kunnen lenen, aangezien het ministerie van EZK borg staat. De procedure is hetzelfde als normaal geld lenen en verloopt dus via een kredietverstrekker (vaak de bank). Door de BMKB-regeling kunnen deze kredietverstrekkers makkelijker, sneller en meer geld uitlenen. Verdere informatie is verkrijgbaar via de KVK op nummer: 0800 – 2117.

Bepaalde beroepsgroepen zijn uitgesloten van de BMKB-regeling. Neem hiervoor ook contact op met het adviesteam van de KVK.

Bijzondere voorwaarden Qredits

Qredits helpt (vaak startende) ondernemers met microkredieten en begeleiding. De versoepeling betekent dat er een mogelijkheid tot uitstel van aflossing komt en een rentekorting. Dit zal grotendeels voor bestaande Qredits klanten van toepassing zijn, maar Qredits hoopt ook een groot aantal nieuwe ondernemers te kunnen helpen met een krediet onder deze gunstige voorwaarden.

Maatregelen niet voor jou

volgens de huidige voorwaarden en jouw antwoorden

Tegemoetkoming schade COVID19

Deze regeling is voor ondernemers die direct hard geraakt worden door de gezondheidsmaatregelen van de overheid.  De voorwaarden rond deze compensatieregeling worden waarschijnlijk nog verder uitgewerkt, maar veel is op 27 maart bekend geworden.

De (voorlopige) voorwaarden welke ondernemingen recht hebben op de regeling “Tegemoetkoming schade COVID-19” zijn bekend. Klik hier voor alle informatie op de site van de Rijksoverheid. 

Uitstel van betaling van de belasting

Het gaat over alle belastingen, maar voor een ZZP’er betekent dit vaak uitstel van betaling voor de omzetbelasting en inkomstenbelasting. De aangifte moet dus wel gedaan worden, maar er kan via de onderstaande procedure uitstel van betaling aangevraagd worden zodra de (naheffings)aanslag is ontvangen.

De procedure:

 1. Doe aangifte zoals altijd en wacht op de (naheffings)aanslag
  1. De naheffingsaanslag omzetbelasting krijg je deze pas na het verstrijken van de uiterste betaaldatum
 2. Zodra de aanslag is ontvangen kan je uitstel aanvragen
  1. Oudere aangifte die je momenteel betaalt, kunnen ook worden stopgezet
 3. Stuur een brief naar de Belastingdienst* met hierin:
  1. Verzoek om uitstel van betaling
  2. Uitleg hoe je door het coronavirus in betaalproblemen bent gekomen

*De brief moet gestuurd worden naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Standaard wordt er een uitstel van 3 maanden verleend. Hier hoeft geen brief van deskundige meer aan te pas te komen. Sommige ondernemers willen een langere termijn en hiervoor is waarschijnlijk wel een verklaring van een derde deskundige voor nodig. Dit kan een externe consulent, brancheorganisatie of financieel dienstverlener zijn.

Om een verklaring te kunnen geven, kan het zo zijn dat de derde deskundige inzicht in de administratie moeten hebben. Daarom is het verstandig om de jaarcijfers van 2019 en van het eerste kwartaal beschikbaar te hebben. Heb je deze nog niet klaar? Neem dan contact op met ons. Wij helpen je graag.

BLIJF OP DE HOOGTE

van alle maatregelen

KLIK HIER