DE IB CHECK

DE IB CHECK

Startdatum onderneming

Veel ondernemers weten niet dat je de opstartkosten van je onderneming ook mag aftrekken in het jaar dat je de onderneming echt begint. Dit zijn kosten die zelfs tot vijf jaar terug zijn gemaakt. Denk aan opleidingen, bijeenkomsten en investeringen. In veel gevallen zijn bepaalde maandelijkse vaste lasten uit de opstartfase ook aftrekbaar. Voor het urencriterium mag je je geïnvesteerde uren in deze opstartfase meerekenen.

Kosten goed aftrekken

Dit is een van de belangrijkste onderdelen om je winst te verlagen. Elke Euro die je juist weet af te trekken, betekent minder belasting betalen. Zowel minder omzetbelasting (BTW) als inkomstenbelasting. Wij kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is de kosten goed te verwerken. Je werkt hard voor je inkomen en zonde als onnodig een groot deel van je inkomen naar de Belastingdienst gaat.

Opsomming van veel voorkomende kosten:

 • Internetkosten
 • Telefoonkosten
 • Investeringen (boven de € 450,-, bijv. telefoon, laptop, website, bureau)
 • Eten en drinken
 • Vervoerskosten

Sommige kosten zijn niet altijd 100% aftrekbaar in je onderneming. Dit speelt vooral bij gemengde kosten. Dit zijn kosten die zowel een zakelijk als privé karakter hebben. Zorg dat je goed weet hoe je de kosten moet verwerken.

Meewerkende partner

Bij sommige ZZP’ers zien we dat een partner meehelpt in de onderneming. Bijhouden van de website, de administratie, klanten te woord staan en veel andere ondersteunende taken.  Een meewerkende partner kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Dat kan op twee manieren:

 

1) Meewerkaftrek

Hier mag je een percentage van de winst aftrekken. Dat mag als je zelf aan het urencriterium voldoet en je partner minimaal 525 uur in het bedrijf werkt. Ook mag je geen vergoeding hoger dan € 5.000,- aan de partner betalen. Het maximale wat van de winst afgetrokken kan worden is 4% van de winst.

 

2) Loon betalen

Als je jouw partner loon betaalt, dan mag je dit aftrekken als kosten. Dan moet het wel meer dan € 5.000,- zijn. Als ondernemer heb je dan een lagere winst waarover belasting betaald moet worden. Je partner moet het wel als inkomen opgeven, maar hoeft hiervoor geen eigen onderneming te hebben. Of het uitkeren van loon aan de partner interessant is, hangt af van de belastingschaal waar jullie beide inzitten.

Winst

Over de uiteindelijke winst betaal je inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet). Des te hoger de winst, des te hoger de belastingen. De winst is je omzet minus de kosten. Sommige ondernemers denken dat ze belasting moeten betalen over het deel van de omzet die naar privé wordt overgemaakt. Privé opnamen verlagen het kapitaal en heeft daarom geen invloed op het belastbaar resultaat. Het gaat echt om de omzet en de kosten. De winst kan ook nog worden verlaagd met diverse fiscale aftrekmogelijkheden en vrijstellingen.

Het is onmogelijk om zonder inzicht in de administratie een hele concrete uitspraak te doen over de te betalen belasting.  Als wij ervan uitgaan dat we spreken over “Winst uit onderneming” en overige schulden en bezittingen niet meenemen, dan zou onderstaande als indicatie kunnen worden aangehouden:

Winst uit onderneming

Winst voor ondernemersaftrek Bijdrage Zvw Belasting
€ 0 – € 20.000 € 0 – € 650 € 0
€ 20.000 – € 30.000 € 650 – € 1.250 € 0 – € 2.000
€ 30.000 – € 40.000 € 1.250 – € 2.000 € 2.000 – € 6.000
€ 50.000 – € 100.000 € 2.000 – € 3.250 € 10.000 – € 34.000

Resultaat uit overige werkzaamheden

Wordt de belastingaangifte gedaan als “Resultaat uit overige werkzaamheden”, dan mogen een aantal zeer interessante fiscale mogelijkheden niet worden toegepast en betaal je al belasting vanaf ongeveer € 5.000,- winst.

Zorg dat je de Belasting kan betalen

Als je als ondernemer veilig wil zitten, dan is het verstandig om 40% van je winst te reserveren voor de inkomstenbelasting. Vaak betaal je uiteindelijk minder, maar bij het reserveren van dit percentage kom je nooit voor verrassingen te staan. En bij het ruimer reserveren, kan het achteraf alleen maar meevallen.

Mocht je nog een inkomen uit loondienst hebben naast je onderneming, dan kan het zijn dat je zelfs een hoger percentage dan 40% van je winst zal moeten reserveren.

Ook kan je met een voorlopige aanslag je verwachte belasting over het huidige jaar al betalen. Dit kan in een keer of in termijnen. Als je het in een keer betaalt, dan krijg je nog een interessante korting.

Winst

Over de uiteindelijke winst betaal je inkomstenbelasting en bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet). Des te hoger de winst, des te hoger de belastingen. De winst is je omzet minus de kosten. Sommige ondernemers denken dat ze belasting moeten betalen over het deel van de omzet die naar privé wordt overgemaakt. Daar wordt helemaal niet naar gekeken. Het gaat echt om de omzet en de kosten. De winst kan ook nog worden verlaagd met diverse fiscale aftrekmogelijkheden en vrijstellingen.

Het is onmogelijk om zonder inzicht in de administratie een hele concrete uitspraak te doen over de te betalen belasting.  Als wij ervan uitgaan dat we spreken over “Winst uit onderneming” en overige schulden en bezittingen niet meenemen, dan zou onderstaande als indicatie kunnen worden aangehouden:

Winst uit onderneming

Resultaat uit overige werkzaamheden

Wordt de belastingaangifte gedaan als “Resultaat uit overige werkzaamheden”, dan mogen een aantal zeer interessante fiscale mogelijkheden niet worden toegepast en betaal je al belasting vanaf ongeveer € 5.000,- winst.

Zorg dat je de Belasting kan betalen

Als je als ondernemer veilig wil zitten, dan is het verstandig om 40% van je winst te reserveren voor de inkomstenbelasting. Vaak betaal je uiteindelijk minder, maar bij het reserveren van dit percentage kom je nooit voor verrassingen te staan. En bij het ruimer reserveren, kan het achteraf alleen maar meevallen.

Mocht je nog een inkomen uit loondienst hebben naast je onderneming, dan kan het zijn dat je zelfs een hoger percentage dan 40% van je winst zal moeten reserveren.

Ook kan je met een voorlopige aanslag je verwachte belasting over het huidige jaar al betalen. Dit kan in een keer of in termijnen. Als je het in een keer betaalt, dan krijg je nog een interessante korting.

Urencriterium

Er zijn een aantal eisen om door de Belastingdienst als ondernemer gezien te worden. En een van de belangrijkste is toch wel het urencriterium. Je moet kunnen bewijzen dat je minimaal 1.225 uur aan je onderneming hebt besteed. Zodra je aan het urencriterium voldoet mag je gebruik maken van de ondernemersaftrek. Dit zorgt dat je een stuk minder belasting over je winst hoeft te betalen.

 

Welke uren tellen mee?

De uren die meetellen voor het urencriterium zijn zowel de uren die direct verband houden met je omzet, maar ook indirecte uren. Denk aan administratie, opleiding, bijeenkomsten bezoeken, netwerken en reistijd. Als starter mag je ook de uren van de opstartfase meerekenen.

 

Uren bijhouden

Het bijhouden van uren is in meerdere opzichten verstandig. In een goede administratietool zit vaak een urenregistratie module. Ook in die van Calqi. Het voordeel van je uren registreren in een tool zijn:

 • Je kan bewijzen hoe je uren zijn besteed;
 • Je kan deze uren vaak direct factureren;
 • Je ziet zelf ook waar de tijd naar toe gaat;
 • Je kan bij aangenomen werk zien hoeveel tijd het werkelijk kost.

Zelfstandigenaftrek

Zodra je aan het urencriterium voldoet, dan mag je de zelfstandigenaftrek toepassen. Dit is een vast bedrag waarmee je jouw winst kan verlagen. En lagere winst betekent minder belasting betalen. Het vaste bedrag varieert wel per jaar en wordt door wat aanpassingen voor de ZZP’ers de komende jaren steeds lager. In 2019 was het € 7.280,- en in 2020 een bedrag van € 7.030,-.

Startersaftrek

In de eerste vijf jaar van je onderneming mag je drie keer de startersaftrek toepassen. Dit is nog een keer een extra verlaging van de winst met wederom een vast bedrag van € 2.123,-. Dat mag alleen als je aan de onderstaande drie voorwaarden voldoet:

 • Recht hebt op zelfstandigenaftrek
 • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
 • In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast

MKB Vrijstelling

De MKB vrijstelling kan ook alleen worden toegepast als de aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan als “Winst uit onderneming”. Met deze vrijstelling mag je de winst met 14% verminderen. Dus weer een lager belastbaar inkomen waarover belasting betaald hoeft te worden. De ondernemersaftrek (zelfstandigen-, starters- en meewerkaftrek) moet wel eerst toegepast worden en de winst die overblijft mag dan met 14% worden verminderd.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als er op jaarbasis meer dan de drempel is geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, dan kan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) worden toegepast. Per bedrijfsmiddel moet wel € 450,-  zijn geïnvesteerd. In 2019 was de drempel € 2.301,- en in 2020 is deze € 2.401,-. Bij de KIA mag 28% van de totale investeringen van de winst worden afgetrokken.

Er zitten enkele regels aan de KIA en op sommige investeringen zoals personenauto’s kan het niet worden toegepast. Klik hier voor meer informatie

Voorlopige aanslag

De Belastingdienst kan je aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag opleggen die je vervolgens kunt wijzigen of betalen. Als je betaalt, dan kan je dit in een keer doen en krijg je een korting. Je kan het ook in termijnen betalen of laten incasseren. De voorlopige aanslag heeft betrekking op het huidige jaar en ontvang je meestal in januari of februari. De voorlopige aanslag is voor de inkomstenbelasting en voor de bijdrage Zvw.

In het geval je geen voorlopige aanslag hebt gehad, dan dien je na de aangifte van dat jaar dus nog alle inkomstenbelasting en bijdrage Zvw te betalen. Zie het kopje winst voor een indicatie van de hoogte.

Heb je wel een voorlopige aanslag betaald, dan is het nu van belang of deze voorlopige aanslag in de buurt komt van de werkelijke jaarcijfers. Heb je minder winst gemaakt, dan krijg je een deel van je betaalde bedragen terug. Heb je meer winst gemaakt, dan zal je nog wat meer aan de Belastingdienst moeten betalen.

Koopwoning

Ondernemers met een koopwoning adviseren wij vaak om de verrekening op jaarbasis te doen. Dan weet je namelijk de werkelijke cijfers en wordt er niet gerekend met schattingen. Echter kan het soms fijner zijn om deze teruggaaf maandelijks te krijgen om de maandlasten te verlagen.

De koopwoning is (vaak) een aftrekpost.  Of beter gezegd, de betaalde rente op de hypotheek is aftrekbaar. De eigenwoningforfait wordt bij je belastbaar inkomen opgeteld en je betaalde rente weer afgetrokken. Voor de meeste mensen betekent dit netto dat de koopwoning een aftrekpost is. Bij een lage hypotheek(rest)schuld, dus weinig rentelasten, kan het belastbaar inkomen juist groeien van de koopwoning.

Uitstel van aangifte aanvragen

Je kan uitstel aanvragen voor het doen van je aangifte inkomstenbelasting. Dit kan soms financieel beter uitkomen. Als je dit zelf doet dan kan je uitstel krijgen tot 1 september van hetzelfde jaar. Een boekhoud- en administratiekantoor, met een zogeheten Becon nummer, kan langer uitstel aanvragen. Namelijk tot 1 mei van het volgende jaar. Dit betekent dat de aangifte inkomstenbelasting 2019 gedaan moet zijn voor 1 mei 2021.

Bijna alle boekhoudkantoren vragen standaard uitstel aan voor hun klanten. Niet alleen omdat dit vaak prettiger is voor de ondernemer, maar ook omdat het voor een boekhoudkantoor niet haalbaar is om alle aangiften in twee maanden te doen. Heb je dus een wens dat de aangifte snel wordt gedaan, overleg dat dan even met je boekhouder.

Middenling

In het geval je per jaar varieert met je winst, dan kan het interessant zijn om te middelen. Middelen betekent je belastbaar inkomen van drie aaneengesloten jaren, waarvan de aanslagen definitief zijn, bij elkaar optelt en dan weer deelt door drie. Dus dan heb je het gemiddelde van deze drie jaar. Vervolgens kijk je naar de belastingdruk van dit gemiddelde en dit zet je af tegen de werkelijk berekende belastingdruk. Is dit verschil groter dan € 545,-, dan kan je dit terugkrijgen.

Heb je een tegenvallend jaar of juist een jaar dat het buitengewoon goed is gegaan, dan kan middelen een overall belastingverlaging betekenen. Je dient hiervoor een formulier “verzoek tot middeling” in te dienen bij de Belastingdienst. Vooraf moet je natuurlijk eerst berekenen of middelen kan en verstandig is.

Je belasting goed (laten) regelen

We hebben de meeste onderdelen die betrekking hebben op je inkomstenbelasting aangifte genoemd. Er zijn daarnaast nog wat zaken die wij niet genoemd hebben, maar in de aangifte wel meegenomen moeten worden. Zaken als AOV, banksparen, lijfrente, vermogen, alimentatie, bepaalde ziektekosten, giften en correctie deel niet aftrekbare kosten.

De checklist is bedoeld om jou inzicht te geven in alle zaken die je moet weten voor je de inkomstenbelasting op een goede manier kan doen. Want het is niet voor iedereen even makkelijk en een fout is snel gemaakt. Helaas betekent het maken van fouten vaak onnodig veel belasting betalen.

Zelf je aangifte doen

Wij vinden dat je alleen zelf aangifte moet doen als je het echt snapt. Anders ben je er onnodig lang mee bezig en de onzekerheid of het wel juist is ingevuld levert  stress op. Maar als je de aangifte zelf kan doen, dan is dat wel de goedkoopste oplossing. Het bedrijfsresultaat kan op twee manieren in de aangifte verwerkt worden:

1) Resultaat uit overige werkzaamheden
Zelfstandigen die volgens de wet inkomstenbelasting niet als ondernemer worden gezien, geven de winst op als “Resultaat uit overige werkzaamheden”. Hiervoor hoeft enkel een verlies- en winstrekening te worden toegevoegd. Bij “Resultaat uit overige werkzaamheden” kunnen niet alle fiscale voordelen worden toegepast. De aangifte is een stuk eenvoudiger dan bij “Winst uit onderneming”, maar er wordt wel veel meer belasting betaald. Zie de alinea winst voor meer informatie.

2) Winst uit onderneming
Deze kan gebruikt worden als je volgens de wet inkomstenbelasting wel als ondernemer wordt gezien. De verschillende onderdelen van de ondernemersaftrek mogen worden toegepast en dat zorgt dat er een stuk minder belasting wordt betaald. Bij de aangifte moet je naast de verlies- en winstrekening ook een balans van de onderneming opstellen. Als indicatie kan gezegd worden dat je tot € 20.000,- bijna geen belasting hoeft te betalen. Wel een bijdrage Zvw.

Een belangrijk meetpunt om volgens de wet inkomstenbelasting als ondernemer gezien te worden is het urencriterium. Maar er ook als de intentie er is om van het ondernemersresultaat het hoofdinkomen te maken, voldoe je in de meeste gevallen aan deze wet. Regelmatig zien wij dat ondernemers die zelf de aangifte inkomstenbelasting verzorgen dit doen als “Resultaat uit overige werkzaamheden” tenzij ze wel als ondernemer gezien worden. Bij een winst van € 20.000 scheelt dit ongeveer € 6.000,- aan belasting. Dat wordt gewoon te veel betaald. Als je het dus zelf doet, zorg dan wel dat je het goed doet, want het gaat over serieuze bedragen.

Doe het met een boekhouder

Voor de meeste ondernemers is het verstandig om toch een boekhouder in de arm te nemen. Zeker voor de inkomstenbelasting. Het scheelt tijd en neemt veel stress weg. Een goede boekhouder hoeft in deze tijden niet veel meer te kosten, maar kan wel heel veel voordeel voor je realiseren. En de kosten voor de boekhouder zijn nog aftrekbaar ook. Natuurlijk hopen wij je boekhouding te mogen doen, maar dat is niet eens het belangrijkste. We zien te vaak bij ondernemers dat er onaangename verrassingen komen door foutieve aangiften. Of dat er gewoon structureel te veel belasting wordt betaald. Dus zoek een boekhouder waar je een goed gevoel bij hebt, die met je meedenkt en die je werk uit handen neemt.

Wij helpen je gratis

Als je wilt dat Calqi je boekhouding doet, dan kan je kiezen uit twee zeer scherp geprijsde abonnementen. En wij doen 2019 zelfs gratis voor nieuwe klanten!

Maar wij helpen ook ZZP’ers die geen klant zijn. Gratis en zonder verplichtingen. Dus heb je een vraag of ben je onzeker of je iets wel goed doet, laat het ons weten. Zeker met alle speciale regelingen betreffende het Coronavirus, heb je als ondernemer wellicht niet alles helemaal helder. Geen nood, wij helpen je graag.

Gratis hulp van Calqi

 DE VOLLEDIGE ADMINISTRATIE OPLOSSING 

BESPAAR TIJD EN GELD

GRATIS ABONNEMENT

Gratis is bij Calqi ook echt gratis. Je kan de complete administratietool gebruiken. Ongelimiteerd en zonder verrassingen! Je kan alles doen; van potentiële opdracht tot aan de aangiftes. Calqi helpt je ook met het opzetten van je administratie en het maken van een persoonlijke factuur. Calqi gratis is alleen voor ondernemers die de IB aangifte doen als resultaat uit overige werkzaamheden.

Zonder beperkingen en geheel gratis

LEES MEER

STARTERS ABONNEMENT

In dit pakket zit alles. Net zo goed en makkelijk als bij het gratis abonnement van Calqi. Maar binnen het starters abonnement krijg je van ons financiële begeleiding. Daardoor heb je geen onzekerheid of je de administratie goed verwerkt. Wij controleren jouw boekingen en zorgen voor een financiële aansluiting. En passen alle fiscale voordelen op een juiste manier toe.

De boekhouding voor € 25,- excl. per maand

LEES MEER

TOTAAL ABONNEMENT

Met het Calqi Totaal abonnement heb je natuurlijk toegang tot het hele administratiesysteem. En krijg je ondersteuning en assistentie bij allerlei fiscale en administratie vragen. Naast dat wij je inkomstenbelasting verzorgen, krijg je ook een officiële jaarrekening van je onderneming. Maar er zit ook een verschil in de methode van inkomstenbelasting. 

Een heel jaar voor € 65,- excl. per maand

(€ 50,- incl. per maand voor BTW vrijgestelde)
LEES MEER

Waarom je administratie bij Calqi?

 • Persoonlijke begeleiding bij het opstarten van je administratie
 • Een zelfontwikkelde gebruiksvriendelijke administratietool
 • Alle kennis over de tool en over boekhouden onder één dak
 • Gratis voor starters die BTW zijn vrijgesteld (startdatum na 1 juli)
 • De beste en goedkoopste boekhoudoplossing
 • De zekerheid dat de administratie perfect is geregeld

Waarom je administratie bij Calqi?

    • Persoonlijke begeleiding bij het opstarten van je administratie
    • Een zelfontwikkelde gebruiksvriendelijke administratietool
    • Alle kennis over de tool en over boekhouden onder één dak
    • Gratis voor starters die BTW zijn vrijgesteld (startdatum na 1 juli)
    • De beste en goedkoopste boekhoudoplossing
    • De zekerheid dat de administratie perfect is geregeld

Testimonials

BLIJE KLANTEN

Joanie Catsburg

“Ik houd mijn uren via Calqi bij en factureer deze aan de maatschap. Ik doe niets met andere programma’s, maar doe het allemaal binnen de Calqi tool. Ben een stuk minder tijd kwijt sinds ik Calqi gebruik, maar heb wel veel meer inzicht. Ik krijg elk kwartaal een keurig bericht en overzicht als het weer tijd is voor de BTW aangifte.”

Fysiotherapeute by Core Active

Wouter de Geringel

“Ik heb meerdere projecten bij meerdere klanten tegelijk lopen. Met Calqi kan ik heel exact bijhouden waar ik mijn tijd aan besteed. Heb daarmee meer controle en inzicht. Vooral inzicht hoeveel tijd bepaalde werkzaamheden kosten. Al met al kost het mij per maand minder dan 10 minuten om mijn hele administratie te doen.”

Freelance full-stack developer

Nick Wetzel

“Voor mijn projecten ben ik altijd op pad. Bonnetje hier, bonnetje daar. Ik werd helemaal gek van het bijhouden en ook had ik het idee dat ik de helft vergat. Nu maak ik gelijk een scan en het is gedaan. Hoef het bonnetje zelfs niet meer te bewaren. Dus vooral dat, maar ook de jaarrekening en de IB aangifte zorgen dat ik perfect zit bij Calqi.”

Projectmanager en veiligheidsadviseur evenementen

WORD NU KLANT

EN WIJ DOEN HEEL 2019 GRATIS VOOR JE!

KLIK HIER