Waarom (met) een boekhouder?

WAAROM (MET) BOEKHOUDER?

Volgens de belastingdienst “horen alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm, bij uw administratie”. In grote lijnen gaat het om de onderstaande flow bij de boekhouding voor ZZP’ers:

Overzicht kosten en opbrengsten

Dit overzicht wordt uit drie onderdelen gehaald:

  •        Verkoopfacturen
  •        Inkoopfacturen
  •        Eventueel kasboek

Verkoopfacturen worden soms nog gemaakt in externe programma’s, zoals bijvoorbeeld Word. Maar ook facturatieprogramma’s die niet ingelezen kunnen worden in boekhoudsoftware. Ongeacht je de administratie zelf of samen doet of compleet uitbesteedt, zorg dat je facturen in de boekhoudsoftware ingelezen kunnen worden. Dat scheelt tijd en je bewaart ze gelijk goed.

Inkoopfacturen (ja, dat zijn ook bonnetjes) worden ook niet meer in de schoenendoos bewaard. Maak ze digitaal. Dat kan op verschillende manieren en als je het slim doet, dan zijn ze gelijk goed opgeslagen en makkelijk aan een transactie te koppelen in de boekhouding.

Kasboek is het bijhouden van alle inkomsten en uitgaven die met contant geld plaatsvinden. In het kasboek moet de omzet, de uitgave met bonnetjes en de BTW duidelijk zijn genoteerd.

3. ADMINISTRATIE OPZETTEN

Je boekhouder zorgt dus voor een juist overzicht van de kosten en opbrengsten. Door juiste boekhoudsoftware te gebruiken voor het maken van facturen en bewaren van inkoopbonnen, doe je al heel veel voorwerk. Met diverse online boekhoudprogramma’s kan je heel makkelijk ook al zelf de grootboekrekening (kostensoort) toewijzen. Dan hoeft je boekhouder het nog alleen maar te controleren.

En alles wat je zelf kan doen, scheelt in de kosten voor de boekhouder.

5. BOEKHOUDSOFTWARE
Wat is handig om bij te houden in je administratie?
Wat zijn verplichtingen rond je administratie?
Administratie wijzer

Omzetbelasting

Ook wel de BTW genoemd. Dat is het verschil tussen de ontvangen en betaalde BTW. Dus:  

Alle ontvangen BTW minus Alle betaalde BTW

Ontvangen BTW krijg je van jouw klanten. Bovenop jouw diensten en/of goederen reken je het daarvoor geldende tarief. Deze ontvangen BTW dien je te betalen aan de belastingdienst.

Betaalde BTW heb jij als klant betaald. Dus aan jouw leveranciers of inkopen voor de zaak. Let wel op dat de BTW niet afgetrokken mag worden bij representatiekosten, lunch- en verteringen en relatiegeschenken. De overige betaalde BTW kan je terugvragen aan de belastingdienst.

BTW Aangifte doen de meeste ondernemers per kwartaal en is het verschil tussen de ontvangen en betaalde BTW.

Bij een goed boekhoudprogramma, en eventuele controle van de boekhouder, staat eigenlijk de aangifte omzetbelasting ook al klaar. Bij veel van de boekhoudprogramma’s zie je direct vanuit het systeem de aangifte om in te dienen.

Dus ook hier kan je de werkzaamheden van de boekhouder voor een groot deel zelf verrichten.

Inkomstenbelasting

  •        Het bedrijfsresultaat
  •        Toepassen alle fiscale aftrekmogelijkheden

Het bedrijfsresultaat zijn al jouw inkomsten minus alle aftrekbare kosten. Dat wat overblijft kan gezien worden als jouw bruto inkomen. En daar dien je inkomstenbelasting over te betalen.

Voor ondernemers zijn er tal van fiscale aftrekmogelijkheden, heffingskortingen en vrijstellingen. Wat wel en niet mag worden toegepast is per situatie verschillend.

De inkomstenbelasting is het moeilijkste onderdeel van de administratie. Voor de meeste ondernemers is het echt het beste om dit door een boekhouder te laten doen. Het kost anders veel tijd en stress. Ook blijft de onzekerheid of je het wel goed hebt gedaan. Het kan op zich zelf gedaan worden, maar dat vergt wel redelijk wat kennis. Want zonder die kennis worden er fouten gemaakt die zorgen dat er te veel belasting of juist te weinig belasting wordt betaald. Te veel betalen is nooit goed en als de belastingdienst ontdekt dat er minder is betaald dan zou moeten, dan krijg je ook nog te maken met boetes en rente. Met de juiste boekhoudsoftware kan de boekhouder je aangifte redelijk snel verzorgen.

Verschil tussen accountant en boekhouder

We hebben het veel over een boekhouder, maar dit werk kan ook gedaan worden door een accountant. Veel mensen zijn onbekend met het verschil tussen deze twee beroepen. Beide kunnen ze je administratie prima verzorgen, maar toch zijn er verschillen. Zonder beide beroepen helemaal te ontleden, willen we heel kort het verschil tussen deze twee professionals toelichten.

Accountant
Accountant is een beschermde beroepstitel. Dat betekent dat je alleen de titel accountant mag gebruiken als je de juiste opleiding hebt gehad. Ook worden de werkzaamheden van accountants periodiek gecontroleerd door de beroepsvereniging van accountants.

Accountants werken vanuit een commerciële grondslag. Simpelweg houdt dit in dat ze de waarde van het bedrijf in de jaarstukken zo juist en interessant mogelijk weergeven voor de aandeelhouders.

Boekhouder
Boekhouder is geen beschermde titel en mag dus snel worden gebruikt door. En ook worden de werkzaamheden niet gecontroleerd. Dit zorgt er voor dat er sneller kwaliteitsverschil optreedt. Er zijn gelukkig meer goede dan slechte, maar helaas merk je vaak pas te laat als je niet de juiste boekhouder in de arm hebt genomen.

Boekhouders werken meer vanuit de fiscale grondslag. Daarbij wordt niet zo zeer de waarde van het bedrijf als uitgangspunt genomen, maar hoeveel belasting er betaald dient te worden.

Boekhouder of accountant?
Onze mening is dat accountants onmisbaar zijn bij grotere bedrijven. Maar voor kleinere bedrijven waarbij de eigenaar ook diegene is die de belasting moet betalen, is het verstandiger om vanuit fiscale grondslagen te denken. De waarde van je bedrijf is (op dit moment ) een stuk minder van belang, dan de belasting die je moet betalen.

Wel is het kwaliteitsverschil bij boekhouders enorm. En door de beschermde titel en controle is dat een stuk minder bij accountants. Een accountant is wel vaak een stuk duurder dan een boekhouder.

Onze eindconclusie

Als je een relatief kleine ondernemer bent, kan je het beste werken met een goede boekhouder. En kan je zelf al veel kan doen met goede boekhoudsoftware!

WORD GRATIS KLANT

MET HET GRATIS ABONNEMENT KAN JE ALLES ZELF DOEN. VAN FACTUUR TOT AANGIFTEN

KLIK HIER