Welke belastingen zijn er voor ZZP’ers?

Ook, of juist, als ondernemer moet je belasting betalen. En om te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan, hebben wij alles even op een rijtje voor je gezet. Als ZZP’er heb je met twee soorten belasting te maken; omzetbelasting en inkomstenbelasting.

Belasting

Omzetbelasting

Dit wordt ook wel de BTW aangifte genoemd. Per geleverde dienst of product kan een tarief van 0%, 9% of 21% gelden. Soms zijn bepaalde zaken of beroepsgroepen helemaal vrijgesteld van BTW. Ook verschilt het per beroepsgroep of je maandelijks, per kwartaal of jaarlijks je BTW aangifte moet doen. Op de BTW aangifte worden alle betaalde en ontvangen BTW bedragen genoteerd. En uiteindelijk komt hier een BTW bedrag uit wat moet worden betaald of wordt ontvangen.

Op de site van de belastingdienst kan je nog meer informatie vinden over de BTW.

Waar doe je de BTW aangifte?

Deze aangifte kan je makkelijk zelf doen. Dit doe je door in te loggen bij het ondernemersgedeelte op de site van de belastingdienst. Op het moment dat je bent ingeschreven als ondernemer, dan ontvang je direct drie brieven van de belastingdienst.

 • Een brief met je gebruikersnaam (eenmalig)
 • Een brief met je wachtwoord (eenmalig)
 • Een brief met je termijnen en betalingskenmerken (jaarlijks)

Met de eerste twee kan je in het systeem van de belastingdienst en in de laatste brief zie je of en wanneer je de BTW aangifte moet verzorgen. Voor de meeste ZZP’ers is dit per kwartaal.

Wanneer moet je de BTW aangifte doen?

In de jaarlijkse brief staat dus exact wat de deadlines per periode zijn. Ook als je inlogt bij de belastingdienst zie je deze periodes. Let op! Op die datum moet het te betalen BTW bedrag bij de belastingdienst op de rekening staan. Houd er rekening mee dat een transactie er een dag over kan doen voor het binnen is bij de belastingdienst. Bij de BTW aangifte zijn er drie situaties:

1) Je hebt niets aan te geven
Veel ondernemers denken dan ook dat ze geen aangifte hoeven in te vullen, maar dat is niet juist. Als de belastingdienst van jou een BTW aangifte verwacht, dan moet je deze ook indienen. En als je niets hebt aan te geven, dan vul je gewoon nergens een bedrag in. Maar je moet de aangifte dus wel doen! Anders maakt de belastingdienst een schatting, gooit daar een rente bovenop en ook nog een boete. Dus voorkom dat door op tijd alles in te vullen.

2) Je moet geld betalen
Voor veel ondernemers klinkt betalen vreselijk. Maar bij de BTW aangifte betekent betalen dat je meer hebt verdiend dan uitgegeven. Dus als ondernemer doe je het dan goed! Je vult bij alle velden de bedragen in die worden gevraagd. En uiteindelijk komt er een te betalen bedrag uit. Dit maak je over naar de belastingdienst met het juiste betalingskenmerk. Dat kenmerk vind je in de brief, maar ook in het digitale overzicht en ook nog op de aangifte die je net hebt gemaakt.

3) Je krijgt geld terug
Dat wil je niet te vaak hebben. Dat betekent dat je kosten hoger waren dan je opbrengsten. Dit kan soms gebeuren, als je bijvoorbeeld veel investeringen hebt gedaan. Of het zat gewoon even niet mee met de omzet. De stappen zijn hetzelfde als bij de eerste twee. Maar nu hoef je niets over te maken, want je krijgt geld terug. Controleer wel even of de belastingdienst jouw bankrekeningnummer heeft.

Er zijn tegenwoordig twee manieren om je aangifte te doen. De nieuwste is inloggen met DigiD en werkt zeer goed. Ook zijn al je aangiftes in dat nieuwe portaal terug te zien.

De oude methode is met de inloggegevens van de Belastingdienst. Doe je het daar dan is het belangrijk dat je elke BTW aangifte bewaard. Het digitale overzicht wat je aan het einde ziet is later namelijk niet meer op te vragen.

Inkomstenbelasting

Dit is de jaarlijkse belasting die wordt geheven. De hoogte van je belasting hangt voor een groot deel af van hoeveel je hebt verdiend en je aftrekposten. In loondienst wordt tegenwoordig jouw salaris door je werkgever al opgegeven bij de belastingdienst. Als zelfstandige wordt dit niet automatisch geregeld. Je opbrengsten en kosten resulteren in een winst die je opgeeft bij de belasting. Vervolgens kan je als ondernemer bepaalde heffingskortingen en vrijstellingen toepassen, zoals bijvoorbeeld zelfstandigheidsaftrek, startersaftrek en MKB vrijstelling.

De inkomstenbelasting wordt vaak opgelegd in twee aanslagen:

1. Een aanslag voor de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
2. Een aanslag voor de zorgverzekering

Je vult de inkomstenbelasting maar één keer in en bij de belastingdienst deze aangifte gaan ze opdelen in deze twee aanslagen. Op de site van de belastingdienst kan je nog meer informatie vinden over de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers.

Hoe doe je zelf de aangifte inkomstenbelasting?

Je doet de aangifte digitaal via de site van de belastingdienst. Je logt in met je DigID. Veel van de gegevens staan al ingevuld. Ook van je eventuele partner.

De aangifte inkomstenbelasting is een aangifte die je niet zakelijk doet, maar privé. Om deze aangifte goed te doen, moet bekend zijn hoeveel je hebt verdiend. En die gegevens komen wel vanuit de zakelijke activiteiten. Dus alle opbrengsten minus kosten.

Naast het zakelijke resultaat en toepassen van alle fiscale voordelen, verwerk je bij de aangifte inkomstenbelasting ook de overige onderdelen die van invloed zijn op de belasting. Denk aan:

 • Waarde huis en hoogte hypotheek
 • Eigen vermogen
 • Verdiensten overige werkzaamheden
 • Eventuele aftrekposten

Wanneer doe je de aangifte inkomstenbelasting?

Meestal ontvang je een brief van de belastingdienst wanneer je de aangifte ingediend moet hebben. En als ondernemer krijg je die brief zeker. 

Vaak is het zo dat als de aangifte voor 1 april ingevuld is, dat er ook bericht komt voor 1 juli. Over 2018 en 2019 heeft de belastingdienst aangegeven dat alle aangifte voor 1 mei ook bericht kregen voor 1 juli. Over een aangifte die is ingevuld voor 14 juli, hoeft geen rente betaald te worden.

Uitstel aanvragen

Voor ondernemers is het handig om uitstel aan te vragen. Niet altijd omdat die tijd noodzakelijk is om te gebruiken, maar wel lekker als die tijd er is. Kan en wil je het evengoed snel indienen, dat kan altijd nog. Als je als ondernemer zelf uitstel aanvraagt, dan kan dat tot een half jaar. Als een boekhouder of accountant uitstel voor je aanvraagt, dan kan dat zelfs verlengd worden met een jaar. Dus over 2018 betekent dit dat de aangifte voor 1 mei 2020 gedaan moet zijn.

Zelf je inkomstenbelasting indienen

In principe kan je dit zelf doen. Maar echt makkelijk is het niet als ondernemer. Bij de meeste aangiftes die door een ondernemer zelf zijn gedaan, weet een boekhouder nog een hoop te verbeteren. Daar komt bij dat het vaak veel meer tijd kost als je het zelf gaat doen. En nadat de aangifte is gedaan, blijft bij veel ZZP’ers die het zelf doen ook nog de onzekerheid of het wel goed is gedaan.

Wij adviseren om de inkomstenbelasting met een boekhouder te doen

Elke ondernemer is vrij om het helemaal zelf te doen. Maar hier de voordelen van het laten doen door een boekhouder:

 • Makkelijker en sneller
 • Goedkoper (als je de eigen tijd ook in de berekening meeneemt)
 • Geeft minder stress en onzekerheid
 • Correct toepassen van alle fiscale ondernemersvoordelen
 • Langer uitstel aanvragen als dat nodig is
Administratie wijzer
Wat zijn verplichtingen rond je administratie?
Wat is handig om bij te houden in je administratie?

Hoeveel belasting moet je reserveren?

De slogan van de belastingdienst was: “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”. Dat laatste is helaas ook niet altijd het geval, maar wij willen onze even focussen op het “leuker” gedeelte. Je weet dat er belasting betaald moeten worden. Dus wees verstandig en reserveer een deel van je omzet.

BTW
Voor de omzetbelasting adviseren wij om gewoon alle BTW die je ontvangt te reserveren. Daar kan je bij de BTW aangifte nog de betaalde BTW van aftrekken. Op deze manier reserveer je altijd genoeg en blijft er meestal nog wat over. En overhouden is leuk.

Inkomstenbelasting
Hetzelfde geldt voor de inkomstenbelasting. Reserveer hier ook genoeg. In de regel betalen fulltime ondernemers nooit meer belasting dan 42% over de winst. Dus als je van de winst 40% reserveert voor toekomstige belastingen, dan zit je goed. En met aftrek van de kosten en toepassingen van allerlei fiscale voordelen, houd je zeer waarschijnlijk weer wat over.

Maandelijkse voorlopige aanslag
Huizenbezitters hebben vaak een maandelijkse voorlopige teruggave vanwege de rente op de hypotheek. Als ondernemer is het ook verstandig om een maandelijkse voorlopige aanslag aan te vragen. Helaas wordt dit een te betalen bedrag, maar het zorgt er wel voor dat aan het eind van het jaar het meeste, alles of soms zelfs te veel betaald is. Zo voorkom je dat de hele aangifte aan het eind van het jaar betaald moet worden.

Start je met ondernemen en heb je nu een voorlopige teruggave? Zet die dan stop! Let wel dat je het hele bedrag wat je dat jaar gekregen hebt, direct moet terugbetalen. Dus kijk of je dat financieel kan dragen. Als het al bijna het eind van het jaar is, dan maakt het niet zoveel meer uit.

Fiscale aftrekposten en vrijstellingen

Ondernemers hebben een aantal fiscale voordelen ten opzichte van een loondienst situatie. Te vaak zien we dat ondernemers zich echter rijk rekenen met de belastingtarieven. Verdiep je daar dus goed in. Neem als inschatting de eerder genoemde reservering of regel een maandelijkse aanslag. Dan voorkom je vervelende verrassingen. Maar dat neemt niet weg dat er een aantal interessante fiscale voordelen zijn.

Zelfstandigheidsaftrek
Zodra je door de belastingdienst als ondernemer wordt gezien en je voldoet aan het urencriterium (1225 uur per jaar), mag je deze aftrek toepassen. Hiervoor hoef je niets aan te vragen. Dit punt wordt automatisch behandeld in je aangifte.

De zelfstandigheidsaftrek is een vast bedrag wat van de winst wordt afgetrokken en dus geen belasting over betaald hoeft te worden. 

Startersaftrek
Ben je een starter en mag je gebruik maken van zelfstandigheidsaftrek, dan krijg je ook nog startersaftrek. Je kunt maar drie keer gebruik maken van startersaftrek en dit mag ook alleen als je:

 • Recht hebt op zelfstandigheidsaftrek;
 • In de afgelopen 5 jaar maximaal twee keer zelfstandigheidsaftrek hebt gebruikt;
 • In de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer bent geweest.

Ook is de startersaftrek een vast bedrag per jaar die van je winst afgetrokken mag worden.

MKB winstvrijstelling
Dit is een procentuele aftrekpost op de winst van de onderneming. Wel moet eerst de winst verminderd worden met de ondernemersaftrek. Dat is over het algemeen de zelfstandigheidsaftrek en eventueel de startersaftrek. Maar onder de ondernemersaftrek vallen ook nog enkele andere aftrekmogelijkheden. Voor veel ondernemers gelden deze niet, maar check toch maar even.

De MKB winstvrijstelling is dat de winst na de ondernemersaftrek met 14% verminderd mag worden.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Als je investeringen hebt gedaan voor je onderneming, dan mag je daarvan een deel aftrekken van de winst. Het gaat om het totaalbedrag aan investeringen. Het totaal moet wel boven een bepaald bedrag zijn en je mag alleen investeringen meetellen van € 450,- en hoger. Er is ook een bovengrens van meer dan € 300.000,-.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek betekent dat er een deel van deze investeringen afgetrokken mag worden van de winst. En zo dus de belasting verlaagd wordt.

Niet meer dan € 2.300 = 0%
€ 2.301 t/m € 56.192  = 28% van het investeringsbedrag
€ 56.193 t/m € 104.059 = € 15.734
€ 104.060 t/m € 312.176  = € 15.734 min 7,56% alles boven de € 104.059
€ 312.177 en meer = 0%

 
Oudedagsreserve
Er zitten diverse voor- en nadelen vast aan de oudedagsreserve. Dit vergt meer informatie dan wij hier makkelijk kunnen uitleggen. Weet dat hier een mogelijkheid voor is en het op korte termijn ook de belastingdruk kan verlagen. Maar of het verstandig is, verschilt per ondernemer. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst. Wij helpen je ook graag als je hier vragen over hebt.

Er kan gekozen worden om een deel van de winst te reserveren als oudedagsreserve. Over dat deel hoeft ook nu geen belasting te worden betaald. Op het moment dat deze reserve wordt uitgekeerd moet er alsnog belasting over worden betaald.

Geen belasting meer betalen door de OVOB?

Hieronder staat exact uitgelegd wat de OVOB is en voor welke ZZP’ers dit interessant is. Ga je gebruik maken van deze regeling, dan kunnen wij wel stellen dat de gemiddelde ondernemer dan helemaal geen belasting meer hoeft te betalen! Niet alleen geen BTW meer, maar ook geen inkomstenbelasting meer.

Wat is de OVOB?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting vervangen door een nieuwe KOR regeling en deze heet de OVOB (omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting).

De OVOB werkt als volgt: als de omzet op jaarbasis onder de grens van € 20.000 blijft, heeft iedere onderneming de keuze om de vrijstelling van omzetbelasting toe te passen.

Is de OVOB gunstig voor jou?

Dat hangt af van deze drie punten:

 1. Je jaarlijkse omzet blijft onder de € 20.000,- voor de komende 3 jaar*;
 2. Je gaat geen grote investeringen doen de komende 3 jaar;
 3. Je hebt de laatste 5 jaar geen grote investeringen gedaan (> € 12.000)

*Heb je veel inkopen of heb je veel kosten en investeringen waarover je BTW terug kan vragen? Dan kan de situatie minder interessant zijn. Neem contact op met Calqi voor een individueel advies.

Waarom gebruik maken van de OVOB?

Het kan heel gunstig zijn om gebruik te maken van de OVOB regeling. Want over de omzet hoef je geen BTW meer te betalen. Natuurlijk maak je ook kosten en daarover kan je de betaalde BTW nu terugvragen. Maar maak je winst met je onderneming, dan moet je uiteindelijk bij elke kwartaalaangifte gewoon BTW betalen. Dat hoeft bij de OVOB regeling niet meer.

Voordelen als je gebruik gaat maken van de OVOB regeling:

 • Geen BTW meer betalen*;
 • Je brengt geen BTW meer in rekening aan je afnemers. Je wordt goedkoper!;
 • Je hoeft geen BTW-aangiften meer te doen.* Voor veel ZZP’ers resulteert dit bij een omzet tussen de € 10.000 en € 15.000 al snel in een voordeel tussen de € 1.700 en € 2.500

Nadelen als je gebruik gaat maken van de OVOB regeling

 • Betaalde BTW kan je niet meer opgeven*;
 • Het is lastig in te schatten wat de omzet, kosten en investeringen zijn voor de komende driejaar.* Ook al is het een nadeel dat je de betaalde BTW niet kan opgeven, ga je er netto wel op voorruit. Want je hoeft ook geen BTW af te dragen. Krijg je vaak BTW terug? Dan is de regeling niet interessant voor jou.

Stappenplan om van de OVOB gebruik te maken

Calqi regelt alles voor onze betalende klanten:

  1. Inschatting maken of de regeling interessant voor jou is;
  2. Formulier naar de belastingdienst sturen om je aan te melden. Deadline 20 november 2019;
  3. Op de factuur vermeld je per 1-1-2020 dat een vrijstelling van toepassing is;
  4. Afmelden als je omzet hoger wordt dan € 20.000,-.

Zakelijke kosten

Naast alle fiscale voordelen, heb je ook bedrijfskosten. Alle zakelijke kosten mag je aftrekken van de omzet en zo houd je de winst over om alle fiscale voordelen op toe te passen.

De zakelijke kosten aftrekken is het echte boekhoudgedeelte. Wat voor kosten zijn het? En zijn ze wel echt aftrekbaar? Zonder elke situatie in detail te behandelen, noemen wij wel even de beste tips en meest voorkomende fouten.

Gebruik auto
Er zijn twee situaties:

1. Je hebt een auto op de zaak
Alle autokosten zijn aftrekbaar, maar je betaalt wel bijtelling. (mits je onder de 500 KM blijft). Niet alleen de kosten, maar ook de BTW is helemaal aftrekbaar.

2. Je hebt een auto privé
Alleen de zakelijke kilometers kan je declareren voor 0,19 cent per kilometer. En de BTW kan deels worden verrekend in dezelfde verhouding van privé en zakelijke kilometers.

Internetkosten thuis
Wanneer je voor jezelf start, heb je deze kosten waarschijnlijk al. Maar als je voor jezelf werkt en voor een deel ook vanuit huis werkt, kan je deze kosten ook deels zakelijk opvoeren. Tegenwoordig zien we vaak televisie en internetkosten in één pakket, dus als één bedrag aangeboden. Probeer even te achterhalen welk deel voor internet is. En dat deel is aftrekbaar.

Telefoonrekening
Je mobiele telefoon is waarschijnlijk ook al geregeld voordat je ondernemer bent geworden. Maar nu is deze rekening ook deels zakelijk, omdat je de telefoon ook zakelijk gebruikt. Deze kosten mogen worden afgetrokken.

Eten en drinken
Veel ondernemers leveren elk bonnetje in. Een koffie hier en een broodje daar. Helaas zijn veel van deze kosten gewoon privé kosten. Een paar vuistregels:

 • Als je alleen eet of drinkt ergens, dan zijn de kosten in principe niet aftrekbaar. Mits je voor het werk op een locatie op een redelijke afstand van je kantoor of huisadres bent.
 • Als je een zakelijke koffie of eetafspraak hebt, dan kunnen de kosten wel afgetrokken worden. En dan is zelfs een bepaald percentage nog steeds niet aftrekbaar.
 • De BTW van deze kosten zijn niet aftrekbaar. Nooit.
5. BOEKHOUDSOFTWARE

Problemen met de belastingdienst

Door deze informatie wordt hopelijk voorkomen dat er problemen ontstaan met belastingen. Maar het kan helaas toch gebeuren.

De meest voorkomende situaties zijn:

 • Geen omzetbelasting aangifte gedaan binnen de gestelde termijn
 • Geen inkomstenbelasting gedaan binnen de gestelde termijn
 • Niet op tijd de mogelijkheid de inkomstenbelasting in te dienen
 • Niet in de mogelijkheid de belasting te betalen

De meeste problemen met de belastingdienst zijn op te lossen, maar helaas niet alle. Neem hiervoor contact op met ons of direct met de belastingdienst.

WORD GRATIS KLANT

MET HET GRATIS ABONNEMENT KAN JE ALLES ZELF DOEN. VAN FACTUUR TOT AANGIFTEN

KLIK HIER